درباره ما


شرکت دانش بنیان پیش خوان هزاره سوم از سال 1396 فعالیت خود را حوزه گردشگری و صنعت هتلداری آغاز نموده است.