• در تمامی مراحل از جمع آوری اطلاعات و آشنایی با مجموعه تا استفاده حرفه ای از محصولات این مجموعه همراه شما هستیم و به این موضوع که در کنار شما باشیم افتخار می کنیم.

    تیم وی هتل همیشه در خصوص دریافت ارتباط از سمت تمامی همکاران و همراهان خوشحال و آمادست.

    این مجموعه هدف خود را برای ارتباطات درون و برون سازمانی تماما بر تعامل دوطرفه و پیشرفت در همکاری با تمامی دست اندرکاران صنعت قرار داده است، در طول همکاری های متفاوت این مهم محقق شده و در پیشبرد این هدف توامند عمل شده است.

    راه های ارتباط با مجموعه را در زیر مشاهده می کنید.

  • ۰۲۱ ۲۶۱۴ ۴۱۵۳

  • تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان اعتمادیان، پلاک ۱۴، مجتمع سبحان، واحد ۲۲

  • کدپستی: ۱۴۸۱۷۹۵۵۳۳